E466 - Carboximetilcelulosa sódica

Aditivos: E466 - Carboximetilcelulosa sódica

Enlaces

Nombres: Carboxyméthylcellulose, Gomme cellulosique, CMC sodique, CMC, Carboxyméthylcellulose sodique, Carboxyméthylcellulose de sodium, Carboxyméthyl-cellulose sodique, Gomme de cellulose, Gommes de cellulose, épaississant 466

— España

Ver los productos de todo el mundo